Marc Cabero

marc cabero2.jpg

Percussionista.

Quan he estat tractat en altres centres he trobat a faltar una atenció específica a la causa de l'origen del problema fet que provocava que les solucions que se m'oferien no fossin les adequades.

Crec que a l'Institut hi ha una especialització, professionalitat i interès en cercar l'origen de les patologies, cercar les possibles solucions fisioterapèutiques i, sobretot el més important, buscar-ne la prevenció.

Els músics tenim la sort de tenir al nostre abast l'Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art-Terrassa, que treballa per resoldre els problemes físics derivats de la nostra professió amb serietat i coneixement de causa, i això és un luxe.