Articles científics

Artícles científics publicats pels professionals de l'Institut

Tornar categories

Articles científics

Identification of Risk Factors for Musicians in Catalonia (Spain)

 • Jaume Roset-Llobet, M.D., Dolors Rosinés-Cubells, M.D., and Josep M. Saló-Orfila, M.D.
 • Publicació: Medical Problems of Performing Artists
 • Idioma: English

Flamenco Guitar as a risk factor for overuse syndrome.

 • Marques D.N., Rosset-Llobet J. Fonseca Marques M.F. Gurgel, I.G.D, Augusto, L.G.S
 • Publicació: Med Probl Perform Art; 18
 • Idioma: English

Detecció de factors de risc en els músics de Catalunya.

 • Jaume Roset-Llobet, M.D., Dolors Rosinés-Cubells, M.D., and Josep M. Saló-Orfila, M.D.
 • Publicació: Medical Problems of Performing Artists; 15
 • Idioma: Català

Detección de factores de riesgo en los músicos de Cataluña.

 • Jaume Roset-Llobet, M.D., Dolors Rosinés-Cubells, M.D., and Josep M. Saló-Orfila, M.D.
 • Publicació: Medical Problems of Performing Artists; 15
 • Idioma: Español

Análisis clínico de la distonía focal del músico. Revisión de 86 casos

 • Jaume Rosset i Llobet, S. Fàbregas i Molas, D. Rosinés i Cubells, Narberhaus Donner, J. Montero i Homs
 • Publicació: Neurología 2005
 • Idioma: Español

A motor control model of task-specific dystonia and its rehabilitation

 • Anna Sadnicka, Jaume Rosset-Llobet
 • Publicació: Progress in Brain Research. 2019. Volume 249: 269-283
 • Idioma: English

Rehabilitation and Plasticity of Task- Specific Focal Hand Dystonia

 • Jaume Rosset-Llobet, Sílvia Fàbregas-Molas
 • Publicació: In D. Dressler, E. Altenmüller, & J. Krauss (Eds.), Treatment of Dystonia (pp. 256-260). Cambridge: Cambridge University Press. 2018
 • Idioma: English

Effective behavioral treatment of focal hand dystonia in musicians alters somatosensory cortical organization

 • Victor Candia
 • Publicació: Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Jun 24;100(13):7942-6
 • Idioma: English

Musculoskeletal Problems in Pianists and Their Influence on Professional Activity

 • Ciurana Moñino MR, Rosset-Llobet J, Cibanal Juan L, García Manzanares MD, Ramos-Pichardo JD
 • Publicació: Med Probl Perform Art 2017; 32(2):118–122.
 • Idioma: English

Role of Female Reproductive Hormones in Musicians’ Dystonia

 • Jaume Rosset-Llobet, MD, Álvaro Pascual-Leone, MD, and Sílvia Fàbregas-Molas, Phth
 • Publicació: Med Probl Perform Art 2012; 27(3):156–158
 • Idioma: English

Sensory Motor Retuning: A Behavioral Treatment for Focal Hand Dystonia of Pianists and Guitarists

 • Victor Candia
 • Publicació: Arch Phys Med Rehabil. 2002 Oct;83(10):1342-8
 • Idioma: English

The Effect of Two Weeks of Transcranial Direct Current Stimulation on Neurorehabilitation of Musician’s Dystonia: A Follow Up

 • Jaume Rosset-Llobet, MD, PhD, and Sílvia Fàbregas-Molas, Phth
 • Publicació: Austin J Clin Neurol 2017; 4(2): 1106.
 • Idioma: English