Artur Regada

Joel Lliró

Professor i contrabaixista de Jazz i música clàssica.

Un dels principals avantatges de l'Institut de Medicina de l'Art és la precisió en la diagnosi, ja que aquesta es basa en el coneixement profund de les tècniques que utilitzem els músics per tocar els nostres instruments.

Coneixen les repercussions concretes que la nostra activitat genera a tots nivells: muscular, articular, sistema nerviós, higiene postural, etc. Les especificitats del treball dels músics amb els diferents instruments són molt difícils (per no dir impossibles) de conèixer per altres professionals de la medicina que no hagin investigat amb rigor la nostra activitat.

Genera molta confiança saber que a l’Institut s’han tractat pacients amb idèntiques patologies que les que un mateix pugui presentar.

En destaco el rigor en les visites, la cura en el tractament fisioterapèutic i la relació qualitat/preu. Davant els problemes derivats de tocar no ens hem de desanimar ni rendir mai, mai! Som músics, tenim problemes de músic i la gent de l’Institut ens pot ajudar.