Manel Camp

manel camp.jpg

Pianista, compositor i pedagog.

A l'Institut saben entendre totalment la situació en la qual es troba cada persona, sobretot en l'àmbit musical que és el que jo conec.