A tono/L'entraînement physique du musicien

  • Publication: 2005-2007
  • Author: Jaume Rosset i Llobet, Sílvia Fàbregas i Molas
Español/Francés

A tono. Ejercicios para mejorar el rendimiento del músico.

Jaume Rosset i Llobet; Sílvia Fàbregas i Molas.
Paidotribo . Barcelona, 2005.

L'entraînement physique du musicien.

Jaume Rosset i Llobet; Sílvia Fàbregas i Molas.
Alexitère. Montauban, 2007.

 

 portada a tono2 a tono frances
plana interior