Músic, cos i consciència. Una visió integradora (defensa tesi doctoral).

  • Publication: 2014
  • Author: Betlem Gomila Serra
Català

Músic, cos i consciència. Una visió integradora (defensa tesi doctoral).

Betlem Gomila i Serra, cap de projectes de la Fundació Ciència i Art, defensa la seva tesi doctoral a l'INEFC de Barcelona, el 6/6/14. Se li va atorgar la màxima qualificació.

Tot i haver rebut originalment una formació mecanicista, la seva evolució personal i professional l'ha dut a una visió holística del músic.

En el seu treball ha analitzat el músic com un sistema que estableix relacions dins d'ell mateix (dimensions corporal, emocional i mental) i que, a la seva vegada, està influenciat i influencia als músics del seu entorn (orquestra).

En la seva tesi ha treballat amb dues orquestres simfòniques per poder comprovar com es donen aquestes interaccions i com aquesta interdependència repercuteix en el seu rendiment i benestar. Això ha de permetre entendre i atendre millor al músic i emprendre estratègies preventives més eficients.

tesi Betlem